024 - 3888 991

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe Mijnfotoshoot.nl omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacy beleid heeft betrekking op de door Mijnfotoshoot.nl aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. Mijnfotoshoot.nl wijst u er graag op om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

 

Mijnfotoshoot.nl als verwerker

Mijnfotoshoot.nl maakt foto’s in opdracht van haar opdrachtgevers. Foto’s worden in sommige gevallen door Mijnfotoshoot.nl online ter beschikking gesteld. De foto’s blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar!  Mijnfotoshoot.nl wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als ‘verwerker’ als bedoeld in de privacywetgeving.

 

Mijnfotoshoot.nl als verwerkingsverantwoordelijke

Zoals aangegeven worden sommige foto’s online beschikbaar gesteld. Door het plaatsen van een bestelling werd een overeenkomst met Mijnfotoshoot.nl aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Mijnfotoshoot.nl verwerkt, teneinde de betreffende foto’s uiteindelijk te kunnen bezorgen. Het gaat hier om gegevensverwerking van de gewenste foto’s, de NAW-gegevens en het e-mailadres van de personen die de foto’s bestellen. Deze gegevens verwerkt Mijnfotoshoot.nl omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen door Mijnfotoshoot.nl. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Mijnfotoshoot.nl bestaande klanten kan informeren aangaande relevante gegevens met betrekking tot de overeenkomst.

 

De door Mijnfotoshoot.nl gemaakte foto’s worden ook verwerkt om deze voor onbepaalde periode te bewaren. Deze gegevensverwerkingen voert Mijnfotoshoot.nl in opdracht van de scholen en bedrijven uit. Als Mijnfotoshoot.nl als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt aangemerkt, dan zijn deze gegevensverwerkingen noodzakelijk. De personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden, worden altijd gewezen op de mogelijkheid om de persoonsgegevens te laten verwijderen of van verwerking uit te sluiten

 

Op de websites van Mijnfotoshoot.nl is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Mijnfotoshoot.nl de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden.

 

Bestelinformatie & Klantaccounts

Bewaart Mijnfotoshoot.nl tot onbepaalde tijd na opdrachtverstrekking .

 

Cookies

Onze websites maken geen gebruik van cookies.

 

Beveiliging.

Mijnfotoshoot.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo zijn de websites van Mijnfotoshoot.nl waarop ingelogd dient te worden onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Mijnfotoshoot.nl werkt met Encrypted hardware,  unieke logins en wachtwoorden, firewall, actuele updates software, virusscan, VPN, gescheiden netwerken, secure SFTP. Verder werkt Mijnfotoshoot.nl uitsluitend met personeelsleden die een VOG verklaring hebben overgelegd.

 

Bewerkers en andere derden.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door verwerkers en sub verwerkers. De verwerkers en sub verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Mijnfotoshoot.nl en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 29-05-2018.

 

 

Share