024 - 3888 991

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u uw gegevens in vertrouwen met ons deelt en wij nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Graag  willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites van Mijnfotoshoot.nl. U dient zich ervan

bewust te zijn dat Mijnfotoshoot.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere bronnen. Door gebruik te maken van onze websites, applicaties en/of diensten geeft u aan dit privacy beleid te accepteren.

 

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van de regelgeving binnen de Wet Bescherming

Persoonsgegevens (WBG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verzamelde gegevens

Door het gebruik van onze websites, applicaties en diensten laat u verschillende gegevens bij ons

achter. Dit kunnen persoonsgegevens (zoals NAW gegevens) of niet persoonsgegevens (zoals

browsergegevens) zijn. De gegevens worden alleen gebruikt als deze nodig zijn voor de functionaliteit

die u gebruikt. Zo zal de website browsergegevens nodig hebben en zal de applicatie gegevens van

uw besturingssysteem nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

 

Verzamelde persoonsgegevens

NAW gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres, geslacht, inloggegevens, telefoonnummer,

bestelgegevens, beeldmateriaal en informatie die u zelf invult in een contactformulier, doorbelt of

naar ons opstuurt via welk medium dan ook.

 

Verzamelde niet persoonsgegevens

Technische gegevens van uw besturingssysteem en technische gegevens van uw browser.

 

Gebruik van verzamelde gegevens

Wij verwerken de gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de

functionaliteit die u gebruikt):

– De mogelijkheid bieden om bestellingen te plaatsen via onze websites of via onze applicaties

– Om uw bestelling te kunnen verwerken en u te informeren over het verloop hiervan

– Om uw vragen, opmerkingen en klachten te kunnen behandelen

– Om technische problemen die u ondervindt op te kunnen lossen

– Om onze websites en applicaties te kunnen verbeteren

– Om te onderzoeken hoe wij ons productaanbod en onze diensten kunnen uitbreiden

– Om te zien hoe onze websites, applicaties en diensten presteren

 

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze platformen en om ervoor te zorgen dat u maximaal gebruikersgemak kan ervaren binnen onze websites, applicaties en diensten.

Onze website maakt daarbij gebruik technologieën om te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website.

Onze website kent verschillende cookies:

– Functionele cookies om gegevens van uw sessie in op te kunnen slaan. Zo kunt u

bijvoorbeeld ingelogd blijven en kan uw winkelwagen worden behouden als u op de website

terugkomt

– Analytische cookies van Google, zo kunnen wij statistieken van het gebruik van de website

inzichtelijk maken. Google kan deze informatie met derden delen als zij hiertoe wettelijke

verplicht worden of als zij een verwerkersovereenkomst met hen hebben. Wij hebben hier

geen invloed op.

 

Derden

Wij sturen uw gegevens in enkele gevallen door naar derde partijen. Deze partijen werken eveneens

met een passend privacybeleid en voldoen aan de eisen van de WBG en AVG. Zo maken wij gebruik

van partijen die de volgende diensten leveren:

– Leveranciers voor producten die wij niet geheel zelf produceren

– Betaaltransacties

– Postbezorging

– Hosting

– Internet Service Providers

– Financiële administratie (accountants)

– Analytische doeleinden (Google analytics)

Wij zullen uw gegevens nooit verspreiden als dit niet nodig is en zullen nooit meer informatie sturen

dan nodig is. Mocht het in de toekomst nodig zijn om hier veranderingen in aan te brengen, dan

zullen wij ten alle tijden controleren of deze voldoen aan de wetgeving. De enige uitzondering op

deze regel is als de gegevens moeten worden verstrekt als wij hier wettelijk toe verplicht worden,

bijvoorbeeld bij een fraudeonderzoek van de politie.

Enkele partijen die wij gebruiken (bijvoorbeeld voor analytische doeleinden) kunnen de data buiten

de EU opslaan en verwerken. Wij hebben met deze partijen dan ook verwerkersovereenkomsten om

de handhaving van de Europese wetgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens te

garanderen.

 

Beveiliging en bewaren

Wij zullen er alles aan doen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen en hier zo secuur

mogelijk mee om te gaan. Hoewel wij hierin voorzorg nemen is geen enkele beveiligingsmaatregel

volledig veilig en garanderen wij de beveiliging van uw persoonsgegevens niet.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren voor

zolang wij dat nodig hebben om uw bestelling of dienst op een correcte manier af te kunnen

handelen en u ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn bij eventuele vragen, problemen en/of

klachten over onze producten en/of diensten. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die wij langer

moeten bewaren omdat wij hier wettelijk toe verplicht worden (bijvoorbeeld facturen).

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het privacybeleid wijzigen. Het is daarom raadzaam om dit beleid af en toe te

controleren op wijzigingen.

 

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen en/of verwijderen van uw gegevens (voor zover

wij daar wettelijke op in kunnen gaan). U kunt ons altijd vragen om een overzicht te krijgen van uw

gegevens en met het verzoek tot het wijzigen en/of verwijderen van uw gegevens. U kunt hiervoor

contact opnemen met onze redactie en zij zullen u hiermee veder helpen.

 

 

Vragen / feedback / bezwaar

Voor vragen, feedback en/of bezwaar kunt u altijd contact met ons  opnemen. U kunt

de contactgegevens vinden op onze website: https://www.mijnfotoshoot.nl.

 

 

Share